EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een technische term die staat voor herprogrammering via oogbeweging, klikgeluiden of aanraking van de handen.

Het wordt gebruikt om de scherpte van traumatische herinneringen af te halen. Emotionele lading, overtuigingen en negatieve gevoelens worden als het ware gewist. Dit gebeurt door terug te denken aan de ervaring en waar mogelijk ook de gevoelens die bij die ervaring naar boven komen. Tijdens een sessie wordt er met regelmaat gevraagd wat er in je lichaam en in je gedachten wereld gebeurt.

Het verschil met de lichaamsgerichte trauma therapie is de manier van terug gaan naar herinnering. Bij de lichaamsgerichte traumatherapie kijken we vooral naar wat er in het lichaam gebeurt en blijven we over het algemeen bij de ervaring vandaan. Bij EMDR gaan we juist naar de ervaring toe, is er het loslaten van de emotie en de overtuigingen waardoor we vooral makkelijker terug kunnen kijken naar een ervaring.

EMDR zet ik vooral in wanneer overtuigingen en gedachtes in combinatie met een ervaring het dagelijks functioneren belemmeren. Daarnaast gebruik ik zoveel mogelijk lichaamsgerichte traumatherapie om ervaringen te verwerken zodat ook de energie van de ervaring die opgeslagen is in het lichaam kan vrijkomen.